จำนวนการค้นหาคำศัพท์ 1051 ครั้ง
(เริ่มบริการ: วันที่ 5 กรกฎาคม 2554)