ภาษา : [ภาษาไทย][English]
แนะนำ : บริการแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย


คำถามที่พบบ่อย

   
1.Q :  คำแปล ของ LEXiTRON รุ่นก่อนหน้า 2.1 กลายเป็นเครื่องหมาย "??????" จะแก้ไขอย่างไร
   
A :   เข้า regional options ใน control panel ครับ แล้วเลือก standards and formats ให้เป็น thai แล้วปิด/เปิดโปรแกรมใหม่ก็จะใช้ได้
หรือถ้าใครไม่อยากใช้ภาษาไทยแบบนี้ และพอมีความรู้ด้าน java บ้าง ให้เข้า dos prompt แล้วพิม (ใน lexitron directory) ว่า
javaw -Dfile.encoding=tis-620 -Dswing.aatext=true -jar LEXiTRON.jar

สาเหตุเกิดจาก java จะอ่านไฟล์ตาม locale ของเครื่อง ถ้าเครื่องคุณตั้งไว้เป็นภาษาอื่นๆ มันจะไม่รู้จักตัวภาษาไทยใน data file

   
2.Q :  ถ้าจะค้นหาศัพท์เทคนิคจะได้หรือไม่
   
A :   โดยเนื้อหาหลักของพจนานุกรมส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทั่วไป ไม่เจาะจงเป็นศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์เทคนิค แต่หากเป็นคำศัพท์เฉพาะทาง หรือศัพท์เทคนิคที่มีใช้ทั่วไปก็จะมีบ้าง เช่น แอลกอฮอล์ เหล็กกล้า ดาวเทียม เป็นต้น
   
3.Q :  ลิขสิทธิ์
   
A :   LEXiTRON ได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการในรูปแบบของ Open Source ซึ่งหมายความว่า นำข้อมูลไปใช้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับการศึกษาและการวิจัย หรือสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์(License Agreement) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อตกลงนี้ให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจก่อนดาวน์โหลดนำไปใช้ ผู้ใช้จะต้องอ่านเงื่อนไขข้อตกลง และทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนนำไปใช้
   
4.Q :  LEXiTRON ต่างจากพจนานุกรมอื่นๆ อย่างไร
   
A :  โดยเนื้อหาของพจนานุกรม LEXiTRON นั้น ก็มีวัตถุประสงค์ของลักษณะ การใช้เช่นเดียวกับพจนานุกรมอื่นๆ คือเพื่อการศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยว กับคำศัพท์ แต่พจนานุกรมจะมีลักษณะเด่นที่ เป็นพจนานุกรมที่สร้างขึ้นใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Copus-based dictionary) สำหรับช่วยในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งฐานข้อมูลขนาดใหญ่นั้นได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ เช่น วรรณกรรม บทความ เอกสารทางวิชาการ หรือจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ทำให้ได้พจนานุกรมที่มีคำศัพท์ทันสมัยและมีใช้จริงในชีวิตประจำวัน นับได้ว่า LEXiTRON เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำศัพท์ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ภาษา
   
5.Q :  การใช้ LEXiTRON นอกเหนือจากการใช้แบบออนไลน์บนเว็บไซต์
   
A :   นอกเหนือจากการใช้ LEXiTRON แบบออนไลน์บนเว็บไซต์แล้ว เรายังมีให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปติดตั้งที่เครื่องเพื่อให้ใช้แบบออฟไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ใช้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บ LEXiTRON ที่ http://lexitron.nectec.or.th หรือ http://www.opentle.org ส่วนที่เป็นในรูปแบบของ ซีดี-รอมนั้นไม่ได้มีการทำ ซีดี-LEXiTRON โดยตรง แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่รวม เข้ากับซีดี-รอม ลีนุกซ์ทะเล (เวอร์ชั่น 5.1)ซึ่งจะเผยแพร่ในราวเดือนกันยายน 2546
   
6.Q :  การใช้ LEXiTRON ระยะเวลาของการใช้งานของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด
   
A :  ถ้าดาวน์โหลดตัวโปรแกรม LEXiTRON มาใช้ ท่านสามารถใช้ไปได้ตลอดไม่มีเงื่อนไขกำหนดเวลาการใช้งาน แต่อาจจะมีการ update ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆ ซึ่งผู้ใช้อาจจะต้องติดตามเพื่อการ update ข้อมูลใหม่