ภาษา : [ภาษาไทย][English]
แนะนำ : บริการแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ใช้ทั่วไป สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

1. ข้อมูลคำศัพท์
    => อังกฤษ - ไทย จำนวน 64,000 ความหมาย
    => ไทย - อังกฤษ จำนวน 38,000 ความหมาย
 
1. ข้อมูลคำศัพท์ พร้อมตัวอย่างการใช้งานในประโยค
    => อังกฤษ - ไทย จำนวน 79,000 ความหมาย
    => ไทย - อังกฤษ จำนวน 51,000 ความหมาย

2. แปลเว็บเพจ: ช่วยแปลเว็บเพจทั้งอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ โดยเมื่อคลิกเม้าท์ที่คำจะแสดงคำแปลของคำนั้นเพื่อช่วยให้อ่านเว็บเพจได้ง่ายขึ้น

3. ความหมายจาก wikipedia : ค้นคำอธิบายและความหมายเพิ่มเติมจาก wikipedia

4. แนะนำคำศัพท์ : ร่วมแนะนำคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับเล็กซิตรอนเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์และแบ่งปันให้สมาชิกท่านอื่นๆ

5. โหวตคำศัพท์ : ร่วมโหวตคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับเล็กซิตรอนและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

6. คำศัพท์ใหม่จากสมาชิก : สามารถหาข้อมูลคำศัพท์ใหม่ล่าสุดจากสมาชิกท่านอื่นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

7. บทความวิชาการ : บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเล็กซิตรอน

8. เกมส์ : เล่นเกมส์ฝึกทักษะทางด้านภาษาเพื่อเรียนรู้ภาษาด้วยความสนุกสนาน