ภาษา : [ภาษาไทย][English]
แนะนำ : บริการแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย


ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การทับศัพท์

  • หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษและ
    หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
download
(793 KB)
*