ภาษา : [ภาษาไทย][English]
แนะนำ : บริการแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย


คำศัพท์ที่สมาชิกแนะนำมาล่าสุด : อธิบาย
จำนวนคำศัพท์ที่สมาชิกแนะนำทั้งหมด : 23016 คำ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (Registeration Form)

 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่มีเครื่องหมาย *

* ชื่อผู้ใช้
(Username)

   
[a - z , A - Z , 0 - 9] (4-20 ตัวอักษร)
* รหัสผ่าน
(Password)

[a - z , A - Z , 0 - 9] (4-12 ตัวอักษร)
* พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง
(Type password again)

 
* คำถามสำหรับใช้ยืนยันเมื่อลืมรหัสผ่าน
(Question asked when forget password)
 
 
* คำตอบสำหรับใช้ยืนยันเมื่อลืมรหัสผ่าน
(Answer of the question)
 
*อีเมล์
(E-mail Address)

(กรุณากรอกอีเมล์ที่มีอยู่จริง Please enter a valid email)
    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณ (Profile Information)
* ชื่อ
(Firstname)
*นามสกุล
(Lastname)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
(Address)
เบอร์โทรศัพท์
(Telephone)
ระดับการศึกษา
(Education Level)
อาชีพ
(Occupation)
สถานที่ทำงาน/สถานที่เรียน
(Organization)
*วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
(Objective Of using LEXiTRON)
การศึกษา (Education)
การทำงาน(Works)
ความบันเทิง(Entertainment)
ติดตามข่าวสารทั่วไป (News)
อื่นๆ (Others)
* กรุณาเลือกประเภทสัญลักษณ์แทนตัว
(Please Select Your Picture)
 level 1 กลุ่มต้นไม้
 level 1 กลุ่มมังกร
 level 1 กลุ่มนก
 level 1 กลุ่มแมวน้ำ
 level 1 กลุ่มกิ้งก่า
คุณรู้จักเวปนี้ได้อย่างไร
(How do you know this web ?)